Zie, hoor en help burgers

Het winternummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteert een dik dossier met als thema ‘Zie, hoor en help burgers’, over de kloof tussen de systeem- en de leefwereld. Het magazine is nu verkrijgbaar.

Het rapport Gezien, gehoord en geholpen willen worden (2023) van het Sociaal en Cultureel Planbureau toont in vijftien schrijnende ervaringsverhalen aan dat het nog lang niet goed zit tussen de systeemwereld en de leefwereld. Het rapport was de trigger voor de redactie om in het dossier in deze editie dieper in te gaan op de hardnekkige discrepantie tussen beleid en uitvoering, tussen beleidsmakers en burgers. Waarom lukt het de systeemwereld maar niet om zich te realiseren dat de leefwereld niet gebaat is bij cijferdenken en tunnelvisies?

 

 ‘Ambtenaren: bekijk de wereld vanuit een ander perspectief.’

 

In het magazine vind je een interview met de SCP-onderzoekers, aangevuld met één van de schokkende interviews met een vrouw die in de mangel terechtkwam. Wetenschappers Halleh Ghorashi, Kees Boersma en Firoez Azarhoosh schrijven dat beleidsmakers inlevingsvermogen en flexibiliteit nodig hebben om goed beleid te kunnen maken. Hun betoog sluit aan bij de oproep van lector Maja Ročak: ‘Ambtenaren: bekijk de wereld vanuit een ander perspectief.’

 

Komt het nog goed?

De weerbarstige relatie tussen beleid en uitvoering komt beeldend aan de orde in de persoonlijke ervaringen van ggz-herstelondersteuner Marieke Bourgonje. En onderzoekers Marije van den Berg, Thijs van Mierlo, Birgit Oelkers en Eelco Visser spraken met zeven wethouders over gemeenschapsgericht werken. Munish Ramlal, ombudsman Metropool Amsterdam, heeft dagelijks te maken met de kloof tussen systeem- en leefwereld. Hij pleit: ‘Zoek samenwerking met informele leiders.’ Komt het nog goed? Volgens universitair docent Nanke Verloo is het moeilijk, maar niet onmogelijk.

 

Verder in dit nummer:

  • 12 Lessen van Vlaamse sociaal professionals die aan Radboud Engbersen en Annemarieke van Egeraat meegeven dat ‘jullie afscheid moeten nemen van jullie dociele beleidsbraafheid’.
  • Interview met Anne-Mei The over ‘haar’ Sociale Benadering van Dementie.
  • Zes succesvolle immigranten kijken terug op hun integratie.
  • De rauwe praktijk: vandaag een goede baan, morgen in de armoede.
  • Woningcorporatie Woongoed Zeist wil van huurders dat ze vrijwilligerswerk doen. Hoe pakt dat uit?

Bestel het magazine via onderstaande link.

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 4 winter 2023 – Uitgeverij Van Gennep (vangennep-boeken.nl)