Wat is de kern van Sociaal Werk?

Webinar op 20 mei 2021 van 12.30 tot 14.00 uur

Dit voorjaar verscheen het boek Sociaal werk doordacht, een initiatief van het lectorenplatform Sociaal Werk. De publicatie levert een bijdrage aan de professionele identiteit van het sociaal werk. Hierbij staat de vraag centraal wat kernwaarden, kernbegrippen en kernelementen zijn.

Dit webinar belicht via pitches en kennisclips een aantal thema’s die in het boek aan de orde komen, zoals de missie van sociaal werk, socioprudentie, sociale reflexiviteit, methodisch, integraal en beleidscontextueel werken. In een tweetal panelgesprekken wordt besproken wat dit betekent voor de beroepsuitoefening, voor de opleidingen en voor kennisontwikkeling.

Aan het webinar werken mee: Jan Willem Bruins (directeur BPSW), Marcel van Eck (sociaal werker van het jaar), Marja Jager-Vreugdenhil (lector Viaa), Sabrina Keinemans (lector Hogeschool Zuyd), Lillian Linders (lector InHolland), Judith Metz (lector Saxion), Elise Nauta (SAC HSS), Frans Spierings (lector Hogeschool Rotterdam), Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland), Jean Pierre Wilken (lector Hogeschool Utrecht) en Toby Witte (lector Hogeschool Rotterdam).

Programma
1. Welkom en inleiding Sabrina Keinemans en Lisbeth Verharen
2. Methodisch werken Judith Metz
3. Socioprudentie en sociale reflexiviteit Frans Spierings
1e ronde panelgesprek o.l.v. Sabrina Keinemans
4. Integraal werken Jean Pierre Wilken
5. Sociaal werk en Beleid Toby Witte
2e ronde

U kunt zich hier aanmelden. Uiterlijk een dag vooraf ontvangt u een mail met een link naar de webinar. Deelname is gratis.
Dit webinar wordt georganiseerd door het Lectorenplatform Sociaal Werk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennisplatform Utrecht Sociaal Domein.