Webinar “Wat is de kern van Sociaal werk?”

Het webinar, dat op 20 mei jl. heeft plaatsgevonden, belicht via pitches en kennisclips een aantal thema’s die in het boek “Sociaal Werk Doordacht” aan de orde komen, zoals de missie van sociaal werk, socioprudentie, sociale reflexiviteit, methodisch, integraal en beleidscontextueel werken. In een tweetal panelgesprekken wordt besproken wat dit betekent voor de beroepsuitoefening, voor de opleidingen en voor kennisontwikkeling. Klik hier voor de videoclip. Onderstaand de individuele pitches:

Aan het webinar werkten mee: Jan Willem Bruins (directeur BPSW), Marcel van Eck (sociaal werker van het jaar), Marja Jager-Vreugdenhil (lector Viaa), Sabrina Keinemans (lector Hogeschool Zuyd), Lillian Linders (lector InHolland), Judith Metz (lector Saxion), Elise Nauta (SAC HSS), Frans Spierings (lector Hogeschool Rotterdam), Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland), Jean Pierre Wilken (lector Hogeschool Utrecht) en Toby Witte (lector Hogeschool Rotterdam).