Vlaams Nederlandse conferentie “Rechtvaardigheid als missie” – Deadline indienen abstracts verlengd: 1 mei

19 en 20 september 2024 vindt in Rotterdam de Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek plaats, gehost door Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam – in samenwerking met Arteveldehogeschool, AP Hogeschool en Universiteit Gent. Deze conferentie is de jaarlijkse conferentie van het lectorenplatform Sociaal Werk.

Centraal thema van de conferentie is de betekenis van rechtvaardigheid voor sociaal werk en sociaal werk onderzoek: “Rechtvaardigheid als missie”. Met Key-notes van prof. dr. Thomas Kampen (Universiteit voor Humanistiek) en prof. dr. Griet Roets (Universiteit Gent).

In de bijlage de call for abstracts. Graag verspreiden binnen je eigen onderzoeksinstituut / netwerk! Deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei (was 15 april).

Kosten van deelname aan de conferentie bedragen waarschijnlijk 60,- euro (en 100,- euro inclusief diner donderdagavond). Omdat we participatie van mensen met ervaringskennis willen bevorderen in de presentaties, workshops e.d., is het mogelijk een vergoeding aan te vragen voor hun bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

Bart van Bouchaute

Richard de Brabander

Pieter Cools

Rudi Roose

Leen Sebrechts

Michel Tirions

Leonie le Sage