Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – herfst 2023

‘Agenda voor zorgzame buurten’ is het onderwerp van het dossier in het deze week verschenen herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

 • Hoogleraar Marcel Canoy schrijft in zijn betoog dat ‘politiek en systeempartijen zorgzame buurten niet voldoende omarmen’. Hij wil nieuw elan en tempo.
 • Waarom gemeenten niet meer werk maken van zorgzame buurten, analyseren de bestuurskundigen Duco Bannink en Hans Bosselaar.
 • Drie politici vertellen wat zij vinden van zorgzame buurten.
 • Hoogleraar Dominique Verté constateert dat ‘zorgzame buurten worden gehinderd door een medische bril’.
 • Daarnaast vind je in dit dossier verhalen uit de praktijk van Odensehuizen en Community Care Dongen.
 • En een interview met Erik Gerritsen van woningcorporatie Ymere over de rol van corporaties in zorgzame buurten.

 

Verder in dit nummer:

 • Interview met Godfried Engbersen, voorzitter van de commissie Sociaal minimum, over bestaanszekerheid en meer.
 • Vijf misvattingen over armoede die oplossingen in de weg staan. Door Erik Meij en Sander van Lanen.
 • Essay van Evelien Tonkens over hoe de zorg weer een publieke sector kan worden.
 • De praktijk van hulpverlener Marieke Bourgonje: ‘Ik ben pas 31, en het breekt mij nu al op.’
 • Interview met Milio van de Kamp die vindt dat we verhalen van mensen met obstakels moeten waarderen.

Het herfstnummer is te bestellen via Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 3 – herfst 2023 – Uitgeverij Van Gennep (vangennep-boeken.nl)