SIA-aanvraag regeling platform lectoren Sociaal Werk gehonoreerd

De SIA-aanvraag regeling platform lectoren van het platform Lectoren Sociaal Werk is gehonoreerd. Dat betekent dat het platform Lectoren Sociaal Werk vanaf september 2023 drie jaar lang financiering heeft vanuit SIA voor activiteiten in kennisontwikkeling en kennisdeling, o.a. het organiseren van de tweedaagse Nederlands-Vlaamse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek en publicatie van (onderzoeks)artikelen over sociaal werk. Zie voor een overzicht van de lectorenplatforms:

Lectorenplatforms – Regieorgaan SIA (regieorgaan-sia.nl)

Penvoerder/projectleider namens het presidium is Leonie le Sage l.f.le.sage@hr.nl