Save the date – Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk op 16 september 2022 in Antwerpen

SAMEN EN DIVERS, UITDAGINGEN IN SOCIAALWERKONDERZOEK

Met vreugde kunnen we berichten dat de Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk zal plaatsvinden op 16 september 2022 in Antwerpen.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt het sociaal werk en sociaalwerkonderzoek geconfronteerd door gelijkaardige uitdagingen. Zo zochten vele sociaal werkers het afgelopen jaar in zeer moeilijke omstandigheden naar nabijheid in tijden van sociale afstand door de COVID maatregelen. Daarnaast worden vele praktijken geconfronteerd met overheden die principes van marktwerking en New Public Managent omarmen. In beide landen staat het thema politisering hoog op de sociaalwerkagenda. Dit zijn maar enkele van de thema’s die de Vlaamse en Nederlandse sociaalwerkonderzoekers gemeen hebben. De Vlaams-Nederlandse conferentie wil debat over de landsgrenzen stimuleren, door kennis uit te wisselen en samenwerking nader te verkennen en te verdiepen.
In het dagprogramma, met de titel ‘Samen en Divers, uitdagingen in sociaalwerkonderzoek’ willen we ruimte bieden voor actuele accenten en bewegingen in Vlaanderen en Nederland en aansluiten bij de onderzoeksagenda van Sociaal Werk Nederland en het Vlaams sociaalwerkonderzoek. Ook willen we aandacht besteden aan relevante nieuwe publicaties op het gebied van Sociaal Werk /Pedagogiek.
We denken dan aan sub-thema’s als:
• Bevorderen van sociale samenhang.
• Bevorderen van inclusie.
• Versterken van het gewone leven.
• Voice: door laten klinken van de stem van de burger/inwoner.
• Politisering/democratisering van Sociaal Werk.
• Sociaal Werk en mensenrechten.
• Transnationale dimensies van Sociaal Werk
• Samenleven in diversiteit

Suggesties om deze dag tot een succes te maken kun je richten aan het organiserende team:

Peter Raeymaeckers: peter.raeymaeckers@uantwerpen.be
Mieke Schrooten: mieke.Schrooten@uantwerpen.be
Iris Andriessen: i.andriessen@fontys.nl
Maike Kooijmans: m.kooijmans@fontys.nl

Een fijne zomer gewenst en blijf gezond!