Publicaties

De 'core' business van lectoraten is het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit geldt ook voor de leden van het Platform. Over dit onderzoek wordt door de lectoraten natuurlijk zelf afzonderlijk gepubliceerd; informatie hierover is terug te vinden op de websites van de lectoraten zelf. Als er een aanleiding voor is brengt het Platform daarnaast ook een gezamenlijke publicatie uit.

2024

 

2022

 

2021

Het webinar, dat op 20 mei 2021 heeft plaatsgevonden, belicht via pitches en kennisclips een aantal thema’s die in het boek “Sociaal Werk Doordacht” aan de orde komen. Klik hier voor de videoclip. Onderstaand de individuele pitches:

 

2018 - 2020

-   Vooraf
-   Missie Sociaal Werk
-   Pleidooi voor socioprudentie in het sociaal werk
-   Sociaal werk en sociaal beleid: mee- en tegenbewegen in de beleidsarena
-   Sociaal werk gaat om andere mensen: werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk
-   Methodisch werken: de fiets van het sociaal werk
 Integraal werken en sociaal werk: vier perspectieven op een weerbarstige werkelijkheid

 

2013
‘Tintelingen’, publicatie ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum van het Platform

10 jaar Platform Lectoren Zorg en Welzijn (presentatie Nol Reverda)

 

2008
Manifest Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

2007
Manifest preventief jeugdbeleid