Publicatie Themanummer van Journal of Social Intervention

In deze speciale corona-editie van het Journal of Social Intervention gaan we op zoek naar wat
de implicaties en veerkrachtige toekomstperspectieven zijn in Nederland en Vlaanderen tijdens en vooral na de coronacrisis