OVER HET PLATFORM

Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren die verbonden zijn aan één van de hogere sociale studies. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren en hun kenniskringen. Het platform wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een sterke kenniscultuur in de sociale sector.

Ongeveer viermaal per jaar vindt er een een platformvergadering plaats, waarin ontwikkelingen worden besproken en initiatieven worden genomen voor publicaties, onderzoeken en andere gezamenlijke activiteiten met het accent op Inhoudelijk doordenken en beschrijven van de ‘kernelementen’ van het sociaal werk’ en andere publicaties. De platformvergaderingen worden voorbereid door een ‘presidium’ van drie lectoren, die deze taak voor drie jaar vervullen. Op dit moment wordt het presidium gevormd door Dorien Graas, Sabrina Keinemans en Leonie le Sage

Jaarlijks wordt er een Tweedaagse georganiseerd voor de lectoren en de docent-onderzoekers in hun kenniskring. Tijdens deze tweedaagse vindt uitwisseling plaats van onderzoeksmethodieken, resultaten en theorievorming, en is er veel ruimte voor informeel ontmoeten.

De kamer Jeugd is aangesloten bij het Platform Lectoren Sociaal Werk. Zij zullen, aanvullend op de gezamenlijke vergaderingen van het Platform, ook 1x of 2x per jaar een afzonderlijke bijeenkomst houden. Contactpersoon hiervoor is Margriet Braun. – b.m.braun@saxion.nl

Het lectorenplatform is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. Dit traject is in 2019 gestart met een groot aantal stakeholders, vanuit de praktijk, het beleid, onderzoek en onderwijs. Het doel was om een agenda op te stellen die focust op kennisversterking van sociaal werk bij die vraagstukken waar sociaal werk van onmisbare waarde is. Het lectorenplatform heeft een bijdrage geleverd aan een eerste scan van kennislacunes. Dat heeft een vervolg gekregen in de oprichting van de Wetenschappelijke Adviesraad Sociaal Werk, waaraan naast leden van het platform, ook hoogleraren deelnemen. Eind 2020 is er een eerste inhoudelijke agenda verschenen. In 2021 heeft een regiegroep zich beijvert een route uit te zetten om de agenda uit te voeren, voor de kortere en langere termijn. Het lectorenplatform neemt vanuit het presidium deel aan deze regiegroep. De definitieve routekaart zal medio 2022 uitgebracht worden.

Contact Wetenschappelijke Adviesraad: Jean Pierre Wilken – jean-pierre.wilken@hu.nl. Contact regiegroep: Marja Jager-Vreugdenhil – m.jager@viaa.nl

 

De Lectoren

Alie Weerman
Lector GGZ en Samenleving
Dorien Graas
Lector Jeugd
Els Overkamp
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Erna Hooghiemstra
Lector Sociale Innovatie
Femke Kaulingsfreks
Lector Jeugd en Samenleving
Frans Spierings
Lector Opgroeien in de stad
Janneke Metselaar
Lectoraat Zorg voor Jeugd
Jean-Pierre Wilken
Lector Participatie Zorg en Ondersteuning
Jolanda Tuinstra
Lector Sociale Kwaliteit
Leonie le Sage
Lector Professionele Identiteit
Kitty Jurries
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Leonieke Boendermaker
Lector Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd
Lia van Doorn
Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Lilian Linders
Lector Empowerment en Professionalisering
Lisbeth Verharen
Lector Versterken van Sociale Kwaliteit
Maike Kooijmans
Lector Opvoeden voor de Toekomst
Maja Rocak
Lector Sociale Veerkracht
Margriet Braun
Lectoraat Social Work
Mariel van Pelt
Lector Sociale Veerkracht
Marja Jager-Vreugdenhil
Lector Samenlevingsvraagstukken
Martine Noordegraaf
Lector Jeugd en Gezin
Nico de Vos
Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Richard de Brabander
Lector Dynamiek van de Stad
Rick Kwekkeboom
Lector Langdurige Zorg en Ondersteuning
Rob Gilsing
Lector Jeugdhulp in Transformatie
Roel van Goor
Lectoraat Jeugd en Samenleving
Sabrina Keinemans
Lector Sociale Integratie
Saskia Wijsbroek
Lector Jeugd
Stijn Sieckelinck
Lector Youth Spot
Susan Ketner
Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving
Suzan van der Pas
Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap
Wim Dekker
Lector Informele netwerken en laatmoderniteit