OVER HET PLATFORM

Platform Lectoren Social Werk

Over het Platform

Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren die verbonden zijn aan één van de hogere sociale studies. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren en hun kenniskringen. Het platform wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een sterke kenniscultuur in de sociale sector.

Ongeveer viermaal per jaar vindt er een een platformvergadering plaats, waarin ontwikkelingen worden besproken en initiatieven worden genomen voor publicaties, onderzoeken en andere gezamenlijke activiteiten met het accent op Inhoudelijk doordenken en beschrijven van de ‘kernelementen’ van het sociaal werk’ en andere publicaties. De platformvergaderingen worden voorbereid door een ‘presidium’ van drie lectoren, die deze taak voor drie jaar vervullen. Op dit moment wordt het presidium gevormd door Marja Jager-Vreugdenhil, Dorien Graas en Sabrina Keinemans.

Jaarlijks wordt er een Tweedaagse georganiseerd voor de lectoren en de docent-onderzoekers in hun kenniskring. Tijdens deze tweedaagse vindt uitwisseling plaats van onderzoeksmethodieken, resultaten en theorievorming, en is er veel ruimte voor informeel ontmoeten.

Raad voor Kennis en Onderzoek i.o.: de raad inventariseert namens het platform welke behoefte en wensen er zijn voor onderzoek en kennisontwikkeling, ten behoeve van de professionalisering van sociaal werk (onderzoek) en het bijdragen aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken

De Lectoren

Alie Weerman
Lector GGZ en Samenleving
Dana Feringa
Lectoraat Sociale Veerkracht
Dorien Graas
Lector Jeugd
Eltje Bos
Lector Culturele en Sociale Dynamiek
Erna Hooghiemstra
Lector Sociale Innovatie
Femke Kaulingsfreks
Lector Jeugd en Samenleving
Frans Spierings
Lector Opgroeien in de stad
Iris Andriessen
Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen
https://fontys.nl/Contactpersoon-tonen-op/Dr.-I.-Iris-Andriessen.htm
Janneke Metselaar
Lectoraat Zorg voor Jeugd
Jean-Pierre Wilken
Lector Participatie Zorg en Ondersteuning
Jolanda Tuinstra
Lector Sociale Kwaliteit
Judith Metz
Lector Social Work
Leonie le Sage
Lector Professionele Identiteit
Kitty Jurries
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Leonieke Boendermaker
Lector Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd
Lia van Doorn
Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Lies Korevaar
Lectoraat Rehabilitatie
Lilian Linders
Lector Empowerment en Professionalisering
Lisbeth Verharen
Lector Versterken van Sociale Kwaliteit
Maike Kooijmans
Lector Opvoeden voor de Toekomst
Margriet Braun
Lectoraat Social Work
Marja Jager-Vreugdenhil
Lector Samenlevingsvraagstukken
Natascha Notten
Lector Gezonde Samenleving
Nico de Vos
Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Richard den Brabander
Lector Dynamiek van de Stad
Rick Kwekkeboom
Lector Langdurige Zorg en Ondersteuning
Rob Gilsing
Lector Jeugdhulp in Transformatie
Roel van Goor
Lectoraat Jeugd en Samenleving
Roeland van Geuns
Lector Armoede Interventies
Sabrina Keinemans
Lector Sociale Integratie
Saskia Wijsbroek
Lector Jeugd
Susan Ketner
Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving
Suzan van der Pas
Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap
Toby Witte
Lector Maatschappelijke Zorg
Wim Dekker
Lector Informele netwerken en laatmoderniteit