Platform Lectoren Social Werk

Over het Platform

Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren op dit terrein. Ook wil het Platform vanuit zijn kennis uit en ervaringen met het praktijkgericht onderzoek meedoen aan en invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijke debat.

Het Platform is een netwerkorganisatie en kent geen statuten of reglementen. Het werkprogramma en de bijeenkomsten van het Platform (ongeveer drie per jaar) worden voorbereid door het zogenoemde ‘Presidium‘ met een zittingsduur van ongeveer drie jaar. Het huidige Presidium wordt gevormd door Judith Metz, Marja Jager-Vreugdenhil en Dorien Graas

De kamer Jeugd is aangesloten bij het Platform Lectoren Sociaal Werk. Zij zullen, aanvullend op de gezamenlijke vergaderingen van het Platform, ook 1x of 2x per jaar een afzonderlijke bijeenkomst houden. Contactpersoon hiervoor is Margriet Braun.

Het vak van lector bij het HBO is nog relatief jong en (dus) volop in ontwikkeling. In Nederland ontbreekt bovendien sociaal werk als discipline aan de universiteiten.  Door en voor lectoren wordt daarom veel nagedacht, gesproken en geschreven over de professionalisering van het lectorschap in het HBO, de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek en de ontwikkeling van het sociaal werk als beroep en discipline. De belangrijkste stukken die op landelijk, sectoraal of regionaal niveau zijn uitgebracht zijn te vinden in Publicaties.

Lidmaatschap van het Platform kost € 400,- per jaar. Uit de inkomsten financieren we onder meer een jaarlijkse Tweedaagse en dragen we bij aan het Journal of Social Intervention. (Associate) lectoren die lid willen worden van het Platform kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.

De Lectoren

Bos, Eltje Culturele en Sociale Dynamiek Hogeschool van Amsterdam
Braun, Margriet Community Care & Youth Saxion
Dekker, Wim Informele netwerken en laatmoderniteit Christelijke Hogeschool Ede  
Doorn van, Lia Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Hogeschool Utrecht
Feringa, Dana Lectoraat Sociale Veerkracht Fontys Hogeschool
Geuns van, Roeland Armoede & Participatie Hogeschool van Amsterdam
Gilsing, Rob Jeugdhulp in transformatie De Haagse Hogeschool
Goor van, Roel Leefwerelden van Jeugd Hogeschool Inholland
Graas, Dorien Lector Jeugd Hogeschool Windesheim
Jager-Vreugdenhil, Marja Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa Zwolle
Jurrius, Kitty Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Windesheim Flevoland
Kaulingfreks, Femke Jeugd en Samenleving Hogeschool Inholland
Keinemans, Sabrina Sociale Integratie Zuyd Zuyd Hogeschool
Ketner, Susan Jeugd, Educatie en Samenleving Hanzehogeschool Groningen lectorale rede
Kooijmans, Maike Lector Opvoeden voor de Toekomst Fontys Hogeschool Pedagogiek
Korevaar, Lies Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen
Kwekkeboom, Rick Community Care Hogeschool van Amsterdam lectorale rede
Linders, Lilian Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein Hogeschool Inholland
Metselaar, Janneke Zorg voor Jeugd NHL Hogeschool
Metz, Judith Social Work Saxion lectorale rede
Notten, Natascha Gezonde Samenleving Windesheim Zwolle  
Pas van der, Suzan Social Innovatie en Ondernemerschap Hogeschool Leiden
Sage la, Leonie Professionele identiteit Hogeschool Rotterdam  
Spierings, Frans Kenniscentrum Talentontwikkeling / Urban Talent Hogeschool Rotterdam
Tuinstra, Jolanda Sociale kwaliteit NHL Stenden Hogeschool
Verharen, Lisbeth Versterken van Sociale Kwaliteit Hogeschool Arnhem Nijmegen lectorale rede
Vos de, Nico Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht lectorale rede
Weerman, Alie GGZ & Samenleving Hogeschool Windesheim
Wijsbroek, Saskia Lector Jeugd Hogeschool Utrecht
Wilken, Jean-Pierre Participatie Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht lectorale rede
Witte, Toby Maatschappelijke Zorg Hogeschool Rotterdam lectorale rede