oktober 2018; naamswijziging lectoraat Community Care

Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam gaat vanaf nu door als lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Deze naamswijziging gaat gepaard met een inhoudelijke koerswijziging.

Het lectoraat Community Care werd 1 januari 2010 ingesteld bij de HvA. Het verstrijken van twee instellingsperiodes van vier jaar was reden om ons als onderzoeksgroep te bezinnen. In de afgelopen acht jaar is veel veranderd in de zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige zorgvraag én hun naasten, het terrein waarop het lectoraat LZO werkt. Sinds 2015 is, mede door wijzigingen in wet- en regelgeving, een belangrijke discussie losgebarsten over de voorwaarden waaronder, waar en door wie benodigde zorg en ondersteuning het beste gegeven kan worden. Waar in de beginjaren van het lectoraat veel behoefte was aan kennis over het vormgeven van community care in de wijk, merken we nu dat de kennisbehoefte breder is. De vraag is niet alleen meer hoe professionals zelfstandig wonende mensen met diverse zorgvragen kunnen ondersteunen, maar óók hoe zij mensen die begeleid of residentieel wonen zo goed mogelijk kunnen helpen om samen met hun naasten en de buurt zo zelfstandig mogelijk te zijn.

Recente adviezen over een sterkere profilering van de rol van sociaal werkers in de langdurige zorg en ondersteuning én de discussie over de ‘zorgprofessional van de toekomst’ waren voor ons extra aanleiding om deze koerswijziging aan te gaan en dit tot uiting te brengen met een nieuwe naam. De discussie rond de nieuwe zorgprofessional ontstond deze zomer naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de hervorming van langdurige zorg en wordt extra actueel met de introductie van diverse plannen van het ministerie van VWS rond ouderenzorg, de zorg aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg.
De nieuwe naam en het nieuwe programma sluiten inhoudelijk aan op het profiel Zorg binnen de nieuwe bachelor opleiding Social Work van de HvA, die in september 2019 van start zal gaan.

Bekijk voor meer informatie de website van het lectoraat LZO.