Nieuw boek brengt het sociaal domein helder in kaart

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in Zó werkt het sociaal domein, het nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om het sociaal domein werkt of gaat werken, er in de privésfeer mee in aanraking komt of (gemeentelijk) beleid maakt.

Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) wijkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? En hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein? Zó werkt het sociaal domein geeft antwoord op al deze vragen (en nog veel meer), uitgelegd met 39 fraaie visualisaties en heldere teksten.

Steun van tien partijen

Zó werkt het sociaal domein is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van tien partijen. Het gaat om: VNG, G40, LCGW, ministeries BZK, SZW en VWS, Movisie, SCP, Sociaal Werk Nederland en UWV.

 Over Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De achttien platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB, GGZ Nederland en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.
Zó werkt het sociaal domein is het negende boek van het platform. Andere boeken zijn: Zó werkt de zorg in Nederland, Zó werkt de huisartsenzorg, Zó werkt de ouderenzorg, Zó werkt publieke gezondheidszorg, Zó werkt de zorgverzekering, Zó werkt de geneesmiddelenzorg, Zó werkt de gehandicaptenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

 Praktische informatie:

Zó werkt het sociaal domein is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €25,00. Het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €12,50 en komt beschikbaar via www.managementboek.nl. Voor inhoudelijke vragen: mail naar info@zowerktdezorg.nl.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in Zó werkt het sociaal domein, het nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om het sociaal domein werkt of gaat werken, er in de privésfeer mee in aanraking komt of (gemeentelijk) beleid maakt.

Welke route doorlopen mensen naar ondersteuning en zorg uit het sociaal domein? Welke taken voeren (sociale) wijkteams uit? Hoeveel mensen krijgen ondersteuning bij werk uit de Participatiewet? En hoeveel geld geven gemeenten uit aan het sociaal domein? Zó werkt het sociaal domein geeft antwoord op al deze vragen (en nog veel meer), uitgelegd met 39 fraaie visualisaties en heldere teksten.

 

Steun van tien partijen

Zó werkt het sociaal domein is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van tien partijen. Het gaat om: VNG, G40, LCGW, ministeries BZK, SZW en VWS, Movisie, SCP, Sociaal Werk Nederland en UWV.

 

Over Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De achttien platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB, GGZ Nederland en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.
Zó werkt het sociaal domein is het negende boek van het platform. Andere boeken zijn: Zó werkt de zorg in Nederland, Zó werkt de huisartsenzorg, Zó werkt de ouderenzorg, Zó werkt publieke gezondheidszorg, Zó werkt de zorgverzekering, Zó werkt de geneesmiddelenzorg, Zó werkt de gehandicaptenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

 

Praktische informatie:

Zó werkt het sociaal domein is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €25,00. Het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €12,50 en komt beschikbaar via www.managementboek.nl. Voor inhoudelijke vragen: mail naar info@zowerktdezorg.nl.