maart 2018; nieuwe website Platform Lectoren Sociaal Werk

Na de naamsverandering van het Platform is ook de website vernieuwd, zie hiervoor de nieuwe domeinnaam www.lectorensociaalwerk.nl.

De komende periode zal besteed worden aan het optimaliseren van de website. Suggesties, agenda-items of nieuwsberichten kunnen worden gezonden aan het secretariaat.