juni 2017; naamswijziging Lectorenplatform Zorg & Welzijn

De snelle ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet voordoen en die grote gevolgen hebben voor het sociaal werk zijn aanleiding om de naam van het Lectorenplatform Zorg & Welzijn per 1 juni te wijzigen in Platform Lectoren Sociaal Werk. De veranderingen die nu en de komende jaren plaatsvinden in het sociaal domein en waarbij het draait om integratie van en samenwerking tussen zorg, welzijn, jeugd, gezondheid, arbeid en het stimuleren van participatie en eigen kracht van bewoners raakt de werkwijze van in deze velden opererende professionals. Vernieuwing en versterking van de beroepsuitoefening van het sociaal werk is nodig en vraagt daarom specifieke aandacht van het landelijke Platform Lectoren Sociaal Werk, een netwerkorganisatie waaraan een groot aantal lectoren van diverse hogescholen met een focus op het bevorderen van de professionaliteit van het sociaal werk deelnemen. Het Platform Lectoren Sociaal Werk wenst vanuit zijn kennis en ervaringen met het praktijkgericht onderzoek meedoen aan en invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijke debat.