Hogeschool Rotterdam benoemt Erna Hooghiemstra tot lector Sociale Innovatie

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Erna Hooghiemstra benoemd tot lector Sociale Innovatie bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. In deze hoedanigheid gaat Hooghiemstra zich richten op de kennisontwikkeling over innovaties in het sociaal domein. Zij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

De problemen waar professionals in het Sociaal Domein oplossingen voor zoeken zijn doorgaans hardnekkig. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als ‘sociale samenhang in wijken’, ‘eenzaamheid’, ‘polarisatie’ en ‘armoede’. Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van werken en nieuwe perspectieven op complexe problemen: meer met elkaar dan naast elkaar en beter aansluiten op de leefwereld van de mensen om wie het gaat. Het vraagt ook om nieuwe manieren van onderzoeken: co-creatief en lerend. Dit alles valt onder de noemer van Sociale Innovatie: werken aan vernieuwing van sociale methodieken, producten en processen.

Hogeschool Rotterdam zet al langer in op het versterken van verbinding tussen opleidingen en domeinen, om daarmee studenten op te leiden die om kunnen gaan met de veelkleurige werkelijkheid van de stad en de samenleving. Het lectoraat Sociale Innovatie draagt daar met onderzoek naar ‘cross-overs’ (zoals tussen sociaal,  zorg en techniek) aan bij.

Hooghiemstra: “Dit is een prachtig moment om aan dit lectoraat te beginnen. De coronacrisis heeft nogmaals het belang van ‘het sociale’ laten zien. Maar ook de complexiteit van de samenleving en de grote verschillen tussen groepen. Ik zie doorbraken bij het vinden van oplossingen als grenzen worden overschreden en we tegelijkertijd dicht bij het gewone leven blijven. Ik ben ervan overtuigd dat sociaal werk hierin een cruciale rol kan spelen. Daarmee aan de slag gaan, met het sterke team dat er al is, in zo’n boeiende stad, voelt als een voorrecht.”

Hooghiemstra was hiervoor werkzaam als landelijk voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein, procesbegeleider van de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk en lid van o.a.  de Adviescommissie Centres of Expertise voor de Vereniging Hogescholen. Eerder was zij directeur/bestuurder van kennisorganisaties en lector bij Avans Hogeschool en Fontys.