Platform Lectoren Sociaal Werk

Ben Allouch, Somaya Technology, Health & Care Saxion Hogescholen
Boendermaker, Leonieke Jeugdzorg Hogeschool van Amsterdam
Bos, Eltje Culturele en Sociale Dynamiek Hogeschool van Amsterdam
Braun, Margriet Community Care & Youth Saxion Hogescholen
Cardol, Goos Opvoeden in het publieke domein Zuyd Hogeschool
Doorn van, Lia Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Hogeschool Utrecht
Doornenbal, Jeannette Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool
Feringa, Dana Lectoraat Sociale Veerkracht Fontys Hogescholen
Geuns van, Roeland Armoede & Participatie Hogeschool van Amsterdam
Gilsing, Rob Jeugdhulp in transformatie De Haagse Hogeschool
Goor van, Roel Leefwerelden van Jeugd Hogeschool Inholland
Graas, Dorien Lector Jeugd Hogeschool Windesheim
Hattum van, Marion Werkzame fatoren in de zorg voor jeugd Hogeschool Arnhem Nijmegen
Jager-Vreugdenhil, Marja Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa Zwolle
Jurrius, Kitty Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Windesheim Flevoland
Kaulingfreks, Femke Jeugd en Samenleving Hogeschool Inholland
Keinemans, Sabrina Sociale Integratie Zuyd Zuyd Hogeschool
Ketner, Susan Jeugd, Educatie en Samenleving Hanzehogeschool Groningen lectorale rede
Kooijmans, Maike Lector Opvoeden voor de Toekomst Fontys Hogeschool Pedagogiek
Korevaar, Lies Rehabilitatie Hanzehogeschool
Kwekkeboom, Rick Community Care Hogeschool Amsterdam lectorale rede
Linders, Lilian Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein Hogeschool Inholland
Metselaar, Janneke Zorg voor Jeugd NHL Hogeschool
Metz, Judith Youth Spot, Jongerenwerk in de grote stad Hogeschool Amsterdam lectorale rede
Noordegraaf, Martine Jeugd en Gezin Christelijke Hogeschool Ede
Notten, Natascha Gezonde Samenleving Windesheim Zwolle  
Pas van der, Suzan Social Innovatie en Ondernemerschap Hogeschool Leiden
Spierings, Frans Kenniscentrum Talentontwikkeling / Urban Talent Hogeschool Rotterdam
Swart de, Jack Social Work Saxion
Tuinstra, Jolanda Welzijn Nieuwe Stijl NHL Stenden Hogeschool
Verharen, Lisbeth Versterken van Sociale Kwaliteit Hogeschool Arnhem Nijmegen lectorale rede
Vos de, Nico Participatie en Stedelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht lectorale rede
Weerman, Alie GGZ & Samenleving Hogeschool Windesheim
Wijsbroek, Saskia Lector Jeugd Hogeschool Utrecht
Wilken, Jean-Pierre Participatie Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht lectorale rede
Witte, Toby Maatschappelijke Zorg Hogeschool Rotterdam lectorale rede