Call for abstracts Vlaams-Nederlandse conferentie 14 en 15 september 2023

Op 14 en 15 september 2023 vindt de Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek plaats, gehost door Odisee Hogeschool (locatie Brussel). Brussel is bij uitstek een stad die de vele gezichten van sociaal en pedagogisch werk laat zien. Armoede, uitsluiting en polarisatie zijn er zichtbaar aanwezig getuige onder andere het toegenomen aantal asielzoekers op…

Lees meer

Publicatie van issue 3 | 2023 | volume 31 | JSI

Human dignity, equity, social justice and equal participation; the underlying topics of this Journal of Social Intervention are not the least. It seems the authors have been looking for solid anchor points in turbulent times. These can provide guidance in the search for answers to questions like: “What is a good citizen?”, “How does a…

Lees meer

Samen en Divers | Uitdagingen in pedagogisch en sociaalwerk onderzoek | Programma en call for abstracts

Op 16 september 2022 vindt de uitgestelde Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek plaats, georganiseerd door het Nederlands Platform Lectoren Sociaal Werk en Sociaalwerkonderzoek-netwerk Vlaanderen. Het wordt gehost door de Universiteit Antwerpen. Het sociaal en pedagogische werk wordt in beide landen geconfronteerd met gelijkaardige ontwikkelingen, zoals diversiteit en inclusie, politisering van sociaal werk en…

Lees meer

Jaarboek Sociaal weerwerk, maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn

In het nieuwe Jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verdiepen meer dan twintig auteurs zich in de vraag hoe dit maatschappelijk engagement in het sociaal werk er uit zou kunnen zien. De auteurs schetsen benaderingen voor een meer geëngageerd sociaal werk, maar beschrijven ook nieuwe en inspirerende praktijken. Heeft de sociaal werker momenteel voldoende…

Lees meer

Publicatie Journal of Social Intervention Volume 30 – Issue 4 – 2021

De boekenrubriek van oktober 2021 bespreekt twee werken die elk op hun eigen manier de kwestie van professionalisering thematiseren. De combinatie van theoretische inzichten en praktijkgerichte handvatten om aan de slag te gaan rond vraagstukken van professionalisering nodigt uit om de boeken samen te lezen. Gezamenlijk bieden ze veel inspiratie voor een ieder die stil…

Lees meer

Project Koplopers wint ZonMw Parel uitgereikt door Prinses Laurentien

Eén van de leden van ons lectorenplatform werd op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Als één van de betrokkenen bij de Academische Werkplaats ST-RAW kreeg Frans Spierings de ‘Parel’ uitgereikt door prinses Laurentien, voor het project ‘Koplopers’. Het inmiddels afgeronde project ‘Koplopers’ was een project voor en door jongeren met een psychische kwetsbaarheid.…

Lees meer

Nieuw boek brengt het sociaal domein helder in kaart

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering. Welke wetten regelen deze hulp en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in Zó werkt het sociaal domein, het nieuwste boek van Platform Zó werkt…

Lees meer