Call for abstracts Vlaams-Nederlandse conferentie 14 en 15 september 2023

Op 14 en 15 september 2023 vindt de Vlaams-Nederlandse Conferentie Onderzoek Sociaal Werk en Pedagogiek plaats, gehost door Odisee Hogeschool (locatie Brussel).

Brussel is bij uitstek een stad die de vele gezichten van sociaal en pedagogisch werk laat zien. Armoede, uitsluiting en polarisatie zijn er zichtbaar aanwezig getuige onder andere het toegenomen aantal asielzoekers op straat en de incidenten tussen jongeren met migratieachtergrond en de Brusselse politie.

Maar Brussel is ook een vindplaats voor de diversiteit aan veerkrachtmechanismen en (in)formele ondersteuningsinitiatieven die bestaan binnen het sociaal en pedagogisch werk. Elkaar ontmoeten in deze stad nodigt ons als onderzoekers uit om te debatteren over pertinente thema’s binnen het sociaal en pedagogisch werk zoals politisering en het waarborgen van mensen-en kinderrechten.

En ook om kennis uit te wisselen over actuele uitdagingen zoals hybridisering, digitalisering en verduurzaming. Stedelijk sociaal en pedagogisch werk zal als een rode draad lopen doorheen deze conferentie.

Niet aarzelen dus! Informatie over hoe je een abstract voor een onderzoekspresentatie, workshop of begeleide wandeling kan indienen, vind je in de bijlage.

We kijken er alvast naar uit je te zien in Brussel,

Het organiserend comité

(Steven Gibens, Maike Kooijmans, Philippe Noens, Peter Raeymaeckers, Stijn Sieckelinck en Kaat Van Acker)