Platform Lectoren Sociaal Werk

Nieuws

Vacature gepromoveerd Onderzoeker & Docent Hogeschool Inholland Haarlem

Jouw meerwaarde Sociaal werkers dragen bij aan het bevorderen van het welzijn en sociaal functioneren van mensen. Dat doen ze op grond van werkzame methoden en technieken en daar ga jij aan bijdragen!… Sociaal werkers dragen bij aan het bevorderen van het welzijn en sociaal functioneren van mensen. Dat doen ze op grond van werkzame…

Lees verder....

Vacature Senior onderzoeker Lectoraat Jeugd bij Hogeschool Windesheim

Werk jij mee aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde, veilige en kansrijke opvoedomgeving voor àlle kinderen?  Vanwege het groeiende aantal onderzoeksprojecten bij het Lectoraat Jeugd zoeken wij een senior onderzoeker die zelfstandig aan de slag wil gaan met lopende en nieuwe projecten. Onze manier van onderzoeken is participatief met en voor jongeren, divers, multidisciplinair, laagdrempelig en samen…

Lees verder....

Breed gedragen Kennis- en Onderzoeksagenda geeft Sociaal Werk meerwaarde

Op 8 december 2020 is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk aangeboden aan Marieke Kleijboer van het Ministerie van VWS. Daarmee heeft de lang gekoesterde wens om te werken aan het versterken van de onderbouwing van het sociaal werk handen en voeten gekregen. Inmiddels hebben al acht partijen de agenda geadopteerd. Een zorgvuldig samengestelde rugzak…

Lees verder....

Bijeenkomst Platform Lectoren Sociaal Werk (Utrecht)

Lees verder....

september 2020; in memoriam Margot Scholte

Reacties uitgeschakeld voor september 2020; in memoriam Margot Scholte

Ons bereikte het verdrietige bericht dat bijzonder gewaardeerd oud-Platform lid Margot Scholte is overleden. Hoewel Margot al geruime tijd ziek was komt dit verdrietige bericht toch onverwacht. Er is een online condoleanceregister geopend. Lees hier meer over. Daarnaast is Margot ook opgenomen in het biografisch portaal van de canon sociaal werk. Klik hier voor meer…

Lees verder....

augustus 2020; vacature lector voor het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk (max. 0,8 fte) – Hogeschool van Amsterdam

Zie voor meer informatie https://www.hva.nl/vacatures/1123172/Lector-voor-het-lectoraat-Youth-Spot-%E2%80%93-Jongerenwerk-%28max.-0%2C8-fte%29?origin=multuOUrRd%2BkfCmjM7CCpA en reageer tot uiterlijk 14 september a.s.

Lees verder....

oktober 2018; naamswijziging lectoraat Community Care

Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam gaat vanaf nu door als lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Deze naamswijziging gaat gepaard met een inhoudelijke koerswijziging. Het lectoraat Community Care werd 1 januari 2010 ingesteld bij de HvA. Het verstrijken van twee instellingsperiodes van vier jaar was reden om ons als onderzoeksgroep te…

Lees verder....

maart 2018; nieuwe website Platform Lectoren Sociaal Werk

Na de naamsverandering van het Platform is ook de website vernieuwd, zie hiervoor de nieuwe domeinnaam www.lectorensociaalwerk.nl. De komende periode zal besteed worden aan het optimaliseren van de website. Suggesties, agenda-items of nieuwsberichten kunnen worden gezonden aan het secretariaat.

Lees verder....

juni 2017; naamswijziging Lectorenplatform Zorg & Welzijn

De snelle ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet voordoen en die grote gevolgen hebben voor het sociaal werk zijn aanleiding om de naam van het Lectorenplatform Zorg & Welzijn per 1 juni te wijzigen in Platform Lectoren Sociaal Werk. De veranderingen die nu en de komende jaren…

Lees verder....