Platform Lectoren Sociaal Werk

Nieuws

september 2020; in memoriam Margot Scholte

0 reacties

Ons bereikte het verdrietige bericht dat bijzonder gewaardeerd oud-Platform lid Margot Scholte is overleden. Hoewel Margot al geruime tijd ziek was komt dit verdrietige bericht toch onverwacht. Er is een online condoleanceregister geopend, zie daarvoor http://www.condoleance.nl/17954/margot-scholte.htm Daarnaast is Margot ook opgenomen in het biografisch portaal van de canon sociaal werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=88  Onze gedachten gaan uit…

augustus 2020; vacature lector voor het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk (max. 0,8 fte) – Hogeschool van Amsterdam

0 reacties

Zie voor meer informatie https://www.hva.nl/vacatures/1123172/Lector-voor-het-lectoraat-Youth-Spot-%E2%80%93-Jongerenwerk-%28max.-0%2C8-fte%29?origin=multuOUrRd%2BkfCmjM7CCpA en reageer tot uiterlijk 14 september a.s.

oktober 2018; naamswijziging lectoraat Community Care

0 reacties

Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam gaat vanaf nu door als lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Deze naamswijziging gaat gepaard met een inhoudelijke koerswijziging. Het lectoraat Community Care werd 1 januari 2010 ingesteld bij de HvA. Het verstrijken van twee instellingsperiodes van vier jaar was reden om ons als onderzoeksgroep te…

maart 2018; nieuwe website Platform Lectoren Sociaal Werk

0 reacties

Na de naamsverandering van het Platform is ook de website vernieuwd, zie hiervoor de nieuwe domeinnaam www.lectorensociaalwerk.nl. De komende periode zal besteed worden aan het optimaliseren van de website. Suggesties, agenda-items of nieuwsberichten kunnen worden gezonden aan het secretariaat.

juni 2017; naamswijziging Lectorenplatform Zorg & Welzijn

0 reacties

De snelle ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet voordoen en die grote gevolgen hebben voor het sociaal werk zijn aanleiding om de naam van het Lectorenplatform Zorg & Welzijn per 1 juni te wijzigen in Platform Lectoren Sociaal Werk. De veranderingen die nu en de komende jaren…