Platform Lectoren Sociaal Werk

Activiteiten

Denken over professionaliteit van het sociaal werk

Op dit moment werkt het Platform aan het initiatief Denken over professionaliteit van het sociaal werk. Een groep van zo’n twintig lectoren die zich bezighouden met het sociaal werk tegen de achtergrond van de transformatie in het sociaal domein buigt zich over de professionaliteit van het sociaal werk. Waaruit bestaat de professionele identiteit van het sociaal werk? Wat zijn kernwaarden, kernbegrippen en kernelementen? Wat betekent dit voor de beroepsuitoefening, en voor opleiding en professionalisering? Met de resultaten van dit initiatief willen wij als lectoren bijdragen aan de ontwikkeling van de praktijk, het onderwijs en de wetenschap van het sociaal werk.  Afgeronde deelproducten zijn te vinden op deze website in Publicaties

Tweedaagse voor lectoren en kenniskringleden

Het Platform organiseert elk jaar een tweedaagse ‘leergang’  voor de deelnemende lectoren en hun kenniskringen. De programma’s van deze leergangen en (een deel van) de presentaties die gehouden zijn (incl. de plenaire lezingen) zijn terug te vinden in Publicaties.

Dit jaar vindt de Tweedaagse plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 in Leeuwarden met een sterke focus op kwalitatief gevorderd onderzoek.
Het thema van de Tweedaagse is Iepen Mienskip (open gemeenschap). De inclusieve samenleving onderzocht, ontleend aan het overkoepelende thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden - Fryslan 2018.