Platform Lectoren Sociaal Werk

Activiteiten

Denken over professionaliteit van het sociaal werk

Op dit moment werkt het Platform aan het initiatief Denken over professionaliteit van het sociaal werk. Een groep van zo’n twintig lectoren die zich bezighouden met het sociaal werk tegen de achtergrond van de transformatie in het sociaal domein buigt zich over de professionaliteit van het sociaal werk. Waaruit bestaat de professionele identiteit van het sociaal werk? Wat zijn kernwaarden, kernbegrippen en kernelementen? Wat betekent dit voor de beroepsuitoefening, en voor opleiding en professionalisering? Met de resultaten van dit initiatief willen wij als lectoren bijdragen aan de ontwikkeling van de praktijk, het onderwijs en de wetenschap van het sociaal werk.  Afgeronde deelproducten zijn te vinden op deze website in Publicaties

Tweedaagse voor lectoren en kenniskringleden

Het Platform organiseert elk jaar een tweedaagse ‘leergang’  voor de deelnemende lectoren en hun kenniskringen. De programma’s van deze leergangen en (een deel van) de presentaties die gehouden zijn (incl. de plenaire lezingen) zijn terug te vinden in Publicaties.
Het lectoraat Empowerment en Professionalisering Sociaal Werk te Haarlem is dit jaar op donderdag 13 en vrijdag 14 juni gastheer van de fameuze jaarlijkse tweedaagse.

Het thema van deze tweedaagse is: Op zoek naar de Haarlemmerolie van het Sociaal Werk. Wat weten we inmiddels over wat wel en niet werkt op het brede terrein van sociaal werk?