9 april 2020; bijeenkomst Platform Lectoren Sociaal Werk

Deze bijeenkomst zal vanwege de van kracht zijnde Corona-maatregelen plaatsvinden ‘op afstand’ via MS Teams.