6 februari 2020; bijeenkomst Platform Lectoren Sociaal Werk (Utrecht)