30 januari 2019; bijeenkomst Platform Lectoren Sociaal Werk

Het Platform Lectoren Sociaal Werk komt op woensdag 30 januari bijeen van 14.00 -17.00 uur te Utrecht.

Het programma is als volgt:
–           14.00 uur reguliere agendapunten
–           15.00 uur bespreken nieuw hoofdstuk ‘’Lectoren denken over…’’: een nieuwe versie van Lisbeth Verharen en Judith Metz over methodisch werken
–           16.00 uur gastoptreden Maaike de Booi (zie proefschrift ‘’Discipline zonder discipline’’ over de opkomst en ondergang van Andragologie inclusief reflectie en discussie over wat dit ons leert over de  positionering van het huidige sociaal werk).

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te borrelen + diner waarbij er aandacht zal zijn voor het vertrek van Ard Sprinkhuizen en Nol Reverda.

In de loop van januari volgen vergaderstukken alsmede nadere informatie over locatie.