26 maart 2019; overleg koersbepaling hoogleraarposities

In het laatstgehouden overleg van het Platform Lectoren Sociaal Werk zijn de diverse ontwikkelingen rondom de leerstoelen sociaal werk besproken. Besloten is om op dinsdag 26 maart om 17.30 uur (tot uiterlijk 20.00 uur) met elkaar in gesprek te gaan over de koersbepaling van het platform ten aanzien van een hoogleraarpositie binnen het sociaal werk in het algemeen en daaruit volgende strategie in omgaan met die ontwikkelingen.
Ingesloten doen wij jullie ter informatie het verslag toekomen van een bijeenkomst november vorig jaar met hoogleraren sociaal werk / sociaal domein waarbij de onderzoeksagenda voor het sociaal domein in de komende jaren centraal besproken is.

Locatie: BCN CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht, zie ook de routebeschrijving. Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd.

Om geen onnodige kosten voor catering doorbelast te krijgen, bij deze het verzoek ons te informeren of wij op uw komst kunnen rekenen.