13 september 2018; bijeenkomst Platform Lectoren Sociaal Werk