13 + 14 juni 2019; Tweedaagse

Op zoek naar de Haarlemmer Olie van het Sociaal Werk
De werkzame factoren onderzocht

Tweedaagse van het Platform Lectoren Sociaal Werk

Het lectoraat Empowerment en Professionalisering Sociaal Werk is dit jaar gastheer 2019 van de fameuze jaarlijkse tweedaagse. Wij nodigen jullie van harte uit op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 in Haarlem. Het thema van deze tweedaagse is: Op zoek naar de Haarlemmerolie van het Sociaal Werk. Wat weten we inmiddels over wat wel en niet werkt op het brede terrein van sociaal werk?
De tweedaagse zal afgesloten worden met de lectorale rede van Lilian Linders op vrijdagmiddag. U kun zich hier apart voor aanmelden, nadere informatie volgt.


Call for papers

Tijdens deze tweedaagse vinden meerdere rondes plaats van (interactieve) paperpresentaties, mini-symposia. Ook zal er de mogelijkheid zijn om onderzoek in posters te presenteren. Daarom vragen we jullie:

1. Een voorstel voor een paperpresentatie in te dienen (20 minuten per presentatie)
2. Nieuw: Een voorstel voor een mini-symposium in te dienen met meerdere personen rondom een van de thema’s (1 uur per mini-symposium)
Wij roepen alle bij de lectoraten betrokken (docent-) onderzoekers, promovendi en lectoren op om een abstract in te dienen voor één of meerdere presentaties. Deze presentaties hebben de insteek ‘wat werkt’ en kunnen betrekking hebben op de volgende thema’s:

1. Cliënt-, bewoners- en burgerinitiatieven/sociaal ondernemerschap
2. Aanpak van armoede en schulden
3. Veilig opgroeien
4. Ambulante of residentiele begeleiding GGZ
5. Netwerkversterkende en krachtgerichte werkwijzen
6. Diversiteitsvraagstukken
7. Kwaliteits- en effectiviteitsvraagstukken
8. Sociale basis/wijkgerichte aanpak
9. Multi- of interdisciplinair samenwerken en leren
10. Het benutten van ervaringsdeskundigheid
11. (Nieuwe) vormen van onderzoek in het sociaal domein
12. Technologische en digitale innovaties in het sociaal domein
13. Overige onderwerpen, namelijk…

Voor zowel paperpresentaties als posterpresentaties gelden de volgende selectiecriteria:
• Het abstract voor een presentatie bevat maximaal 500 woorden. Het abstract voor het mini-symposium bevat een inleidende tekst van maximaal 500 woorden en een samenvatting per spreker van maximaal 500 woorden;
• Als de presentatie gebaseerd is op empirisch onderzoek dan omvat het abstract de volgende onderdelen: (1) achtergrond en doelstelling, (2) onderzoeksmethoden, (3) resultaten, en (4) conclusies en aanbevelingen;
• Als de presentatie niet gebaseerd is op empirisch onderzoek dan omvat het abstract de volgende onderdelen: (1) achtergrond en doelstelling, (2) een samenvatting van de centrale onderwerpen van de presentatie, (3) de relatie met het thema en subthema’s van de tweedaagse, (4) conclusies en aanbevelingen voor praktijk, beleid en/of onderzoek.


Indienen

Het abstract kan met behulp van onderstaande outline in een pdf-document per mail ingeleverd worden naar het volgende adres: kennisplatform.socialwork@inholland.nl

Abstract t.b.v. Tweedaagse van het Lectorenplatform Sociaal Werk: Op zoek naar de Haarlemmer Olie van het Sociaal Werk

Titel:

Auteur(s):

Betrokken hogeschool en lectoraat:

Contactgegevens (bij voorkeur e-mailadres eerste auteur):

Betreft (kies uit: (interactieve) paperpresentatie, mini-symposium of posterpresentatie):

Thema(s) (kies uit thema 1 t/m 13):

Abstract (max. 500 woorden [Symposium x aantal deelnemers]):


Deadline indienen abstract

De deadline voor het indienen van abstracts is dinsdag 16 april 12:00 uur. Indienen van abstracts in pdf per e-mail: kennisplatform.socialwork@inholland.nl


Voorlopig programma

Het voorlopige programma van de tweedaagse is als volgt:

Donderdag 13 juni:

 • Welkom
 • (Inter)nationale keynote speaker
 • Ronde 1 (interactieve) paperpresentaties en symposia
 • Lunch
 • Rondes 2 en 3 (interactieve) paperpresentaties en symposia
 • Borrel & Diner

Vrijdag 8 juni:

 • Ronde 4 (interactieve) paperpresentaties, symposia, excursies
 • Afsluiting tweedaagse
 • Lunch
  ——————————–
 • Lectorale rede Lilian Linders, inclusief debatAlle deelnemers (inclusief sprekers) dienen zich vanaf medio maart aan te melden voor de tweedaagse (nadere contactgegevens volgen). De kosten voor alle deelnemers (inclusief sprekers) voor deelname aan het congres bedragen €100,- (inclusief diner op donderdag 13 juni, exclusief verblijf). De tweedaagse vindt plaats in Haarlem.


Contact

Tineke de Wit: Tineke.deWit@inholland.nl, tel: 06 – 15279674
Sharmila Balesar: Sharmila.Balesar@inholland.nl, tel: 06 – 15279249